INFORMACE

Kapacita ordinace je naplněna. Nové pacienty nepřijímáme.
Registrujeme pouze rodinné příslušníky stávajících klientů.