Stáže

Ordinace je od roku 2016 akreditovaná pro postgraduální vzdělávání lékařů. 

Jsme držiteli akreditace pro  INTERNÍ KMEN A KMEN VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ a rovněž pro VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK VPL. 

Přijímáme mediky na stáž v ordinaci praktického lékaře v rámci pregraduálního studia. Pošlete prosím mail na adresu recept@ordinace-marianska.cz nebo zavolejte: 487 52 28 28. 

Mediky po 4.ročníku lze přijmout do ordinace i na pracovní pozici zdravotní sestry. 

Vítáme lékaře jiných oborů, kteří potřebují stážovat 1 měsíc v rámci interního kmene. Lékaři NsP Česká Lípa, domlouvejte prosím stáž cestou personálního oddělení nemocnice - Bc. Erika Sprengerová, DiS., Telefon: 487 954 029, E-mail: erika.sprengerova@nemcl.cz

Zájemci o rezidenční místo a obor VPL, kontaktujte nás prosím osobně, telefonicky, mailem. 


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO v oboru VPL 2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO

MUDr. Petra Truncová, Obor Všeobecné praktické lékařství


Termín vyhlášení výběrového řízení – začátek: 19.6.2023

Termín pro podání přihlášek – konec: 14.7.2023


Místo pro podání přihlášek: Mariánská 569/56, Česká Lípa, 470 01

kontaktní email: ordinace-marianska@centrum.cz

kontaktní telefon: 604 55 11 26


Kritéria pro hodnocení uchazeče:

· zájem o práci v oboru VPL

· zájem o výkon povolání v daném regionu

· předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL

· komunikační schopnosti


Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

Osobní dotazník rezidenta

Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)

Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)

- Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)

- Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

- Přehled odborné praxe