Pracovně lékařské služby, posudky

Problematiku pracovních prohlídek a zdravotních posudků upravují především následující právní normy:

Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb
Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb
Vyhláška č. 79/2013 Sb - prováděcí vyhláška k zákonu 373/2011
Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb

Co tedy registrující praktický lékař může a co ne? Co je dobré vědět ohledně prohlídek s posudkovým závěrem?

  • Registrující praktický lékař může posuzovat pouze pracovní pozice zařazené do rizika 1 hodnocení zdravotních rizik z práce. Práce kategorizované do rizika 2 a více musí posuzovat smluvní lékař pracovně lékařských služeb zaměstnavatele.
  • V případě potřeby jiné zdravotní prohlídky s vystavením posudkového závěru (posudky nutné k odborným profesním činnostem a zkouškám, posudky nutné k zájmové činnosti) může praktický lékař potvrdit posudek jen svým registrovaným pacientům, kteří pracují jako OSVČ. Pokud činnost, pro který je posudek vydáván, vykonávají v rámci zaměstnání, musí posudek vydat smluvní lékař zaměstnavatele.
  • K pracovním prohlídkám je zapotřebí výpis z dokumentace. Zákonná lhůta je 10 dnů v případě výpisu, který slouží jako podklad pro provedení prohlídky pracovně lékařské péče a 30 dnů pro jiné typy výpisů.
  • Platnost výpisu z dokumentace je 90 dnů.
  • Úhrada za veškeré pracovně lékařské služby byla komplexně vyňata ze zdravotního pojištění. Veškerá vyšetření a administrativní úkony jsou zpoplatněny.