NÁŠ TÝM

VZDĚLÁNÍ A PRAXE


MUDr. PETRA TRUNCOVÁ

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA

1998-2005 1.lékařská fakulta UK Praha, 2001 měsíční stáž na chirurgii v Indii, 2003 půlroční studium medicíny na Università degli Studi di Perugia, Itálie, 2005-2006 zaměstnanec NsP Česká Lípa, interní oddělení, od 2006 působí zde v ordinaci. 2009 atestace v oboru všeobecné lékařství, od 1/2013 v ordinaci působí jako vedoucí lékař.
2015 absolvování certifikovaného kurzu IPVZ Myoskeletální medicíny pražské Lewitovské školy (MUDr. Jan Vacek, Ph.D.,Mgr. Veverková). 
V roce 2018 získala naše ordinace akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR ke školení lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství. MUDr. Truncová v roce 2023 získala atestační zkoušku v nástavbovém atestačním oboru psychosomatika. 

Členka Společnosti praktických lékařů SPL ČR, členka Společnosti všeobecného lékařství SVL ČLS JEP, členka Společnosti psychosomatické medicíny SPM ČLS.

ZDEŇKA ANNA TAUŠOVÁ

ZDRAVOTNÍ SESTRA

Pracuje v této ordinaci od r. 2001, dříve s MUDr. Štětinou, od r. 2013 s MUDr. Truncovou.
Vystudovala střední zdravotnickou školu v Písku, obor všeobecná sestra. Od roku 1998 pracovala na klinice Onkologie a hematologie ve FN Vinohrady Praha. V r. 2010 získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Má kurz klasické relaxační masáže, Reiki a reflexologie. V současné době vede kurz cvičení pro ženy: www.zdravotni-cviceni.cz.

MUDr. STANISLAV ŠTĚTINA

PRAKTICKÝ LÉKAŘ, CHIRURG

Vedl ordinaci v letech 1985-2012