CENÍKVyšetření před žádostí o řidičský průkaz

400 Kč

Potvrzení k řidičskému průkazu nad 65 let věku

200 Kč

Žádost o vrácení řidičského oprávnění dle § 123d

1000 Kč

Vystavení potravinářského průkazu

300 Kč

Aplikace očkovací látky na vlastní žádost

100 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace

200 Kč

Potvrzení

100 Kč

Vyplnění formuláře pro pojišťovnu

300 Kč

Vstupní / periodická prohlídka pro zaměstnavatele

400 Kč

Vyšetření před plánovaným přerušením těhotenství na vlastní žádost

1000 Kč

Předoperační vyšetření před výkonem na vlastní žádost
+ cena jednotlivých vyšetření krve a moči dle ceníku laboratoře
+ 100 Kč za EKG vyšetření (pokud je indikováno)

500 Kč

Vyšetření krevní skupiny na vlastní žádost

dle aktuálního ceníku laboratoře Kč

Zbrojní průkaz

500 Kč

Ztráta / znehodnocení testu na skryté krvácení ve stolici

250 Kč

Pořízení fotokopie z dokumentace / 1 strana A4

5 Kč

Školení v ordinaci - 1 den

400 Kč

Ceník je platný od 1.1.2021

Výkony jsou prováděny proti platbě v hotovosti.  


Ceník odběrů na vlastní žádost: www.diag.cz v sekci Ke stažení - ceníky. Na odběrových místech lze platit kartou nebo v hotovosti.

Neposkytujeme zdravotní služby, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas pacienta.