Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru VPL 2023

19.06.2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO

MUDr. Petra Truncová, Obor Všeobecné praktické lékařství


Termín vyhlášení výběrového řízení – začátek: 
19.6.2023

Termín pro podání přihlášek – konec:
14.7.2023

Místo pro podání přihlášek:
Mariánská 569/56, Česká Lípa, 470 01

Kontaktní email:
ordinace-marianska@centrum.cz

Kontaktní telefon:
604 551 126


Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • zájem o práci v oboru VPL
 • zájem o výkon povolání v daném regionu
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL
 • komunikační schopnosti

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:

 • Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
 • Osobní dotazník rezidenta
 • Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 • Kopie dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • Přehled odborné praxe