Zástup pro nemocné, kteří potřebují akutní ošetření

24.03.2024

MUDr. Joghee, DPS Lada, Pražská 2931, Česká Lípa    Telefon: 608 139 947

Pondělí 6:30 - 7:00 - odběry 7:00 - 12:00 - ordinace
Úterý 6:30 - 7:00 - odběry 7:00 - 12:00 - ordinace
Středa 13:00 - 17:00 - ordinace 17:00 - 18:00 - jen na objednání
Čtvrtek 6:30 - 7:00 - odběry 7:00 - 12:00 - ordinace
Pátek 6:30 - 7:00 - odběry 7:00 - 12:00 - ordinace

Nezapomeňte kartičku pojištěnce + občanský průkaz + seznam vašich trvale užívaných léků.