Očkování proti chřipce 2020/2021

01.09.2021

1.10.2021 zahajujeme očkování proti chřipce. 

 Je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění v následujících případech:

  • všem osobám nad 65 let věku
  • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem
  • pojištěncům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
  • pojištěncům se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • pojištěncům po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
  • osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

Cena pro samoplátce je 450 Kč.


Vakcín máme letos objednaný dostatek. Nevytváříme žádný seznam čekatelů či zájemců. V minulém roce jsme totiž měli špatnou zkušenost s lidmi, kteří se do seznamu zapsali, vakcíny tím blokovali jiným zájemcům a nakonec na očkování nepřišli. Letos jsme zvolili strategii: Kdo chce a přijde, ten očkování dostane. Volat předem nemusíte.